RICHMOND CITY

OFFICETEL RICHMOND CITY - BÌNH THẠNH

OFFICETEL RICHMOND CITY - BÌNH THẠNH

Giá:939 triệu/căn Tỷ - Giá thuê 500 USD/tháng
1556